Frozen Pasts konferanse

Frozen Pasts er et internasjonalt nettverk av forskere, forvaltere, studenter og andre som er interesserte i frossen arkeologi og historie. Nettverket ble etablert i kjølvannet av den første internasjonale brearkeologiske konferansen i Bern, Sveits i 2008: Ötzi, Schnidi and the Reindeer Hunters: Ice Patch Archeology and Holocene Climate Change.

I 2010 ble den første Frozen Pasts konferansen avholdt på Vitenskapsmuseet i Trondheim. På denne konferansen deltok det ikke bare brearkeologer, men også forskere som arbeider med permafrost på Grønland, frosne funnsteder på fjelltopper i Andes, og med restaurering av bygninger etter polarekspedisjoner i Antarktis.

Den andre konferansen ble arrangert i Whitehorse, Yukon i Canada i 2012. Her var programmet mer konsentrert rundt brearkeologi.

Den tredje konferansen skal nå avholdes i Innbruck i år. Det foreløpige programmet for møtet i Innsbruck 12.-16.oktober 2016 finner du her. Brearkeologien i Oppland vil være representert med tre foredrag:

Lars Pilø, Espen Finstad, Atle Nesje, Julian Martinsen: The Langfonne Ice Patch ‐ Chronological Patterns in Time

Lars Pilø, Espen Finstad, James Barrett: Lendbreen ‐ The History of a Glaciated Mountain Pass

Vivian Wangen: Ice Patches as Hunting Installations for Wild Reindeer 300‐1000 AD ‐ The Use of Scaring Sticks from Archaeological Ice Patch Sites in Oppland Counry, Norway.

Frozen Pasts har foreløpig ikke en egen nettside, men det finnes en Facebookside for nettverket.

Oppland Fylkeskommune

Ansvarlig redaktør

Følg oss