Frozen Pasts konferanse

Frozen Pasts er et internasjonalt nettverk av forskere, forvaltere, studenter og andre som er interesserte i frossen arkeologi og historie. Nettverket ble etablert i kjølvannet av den første internasjonale brearkeologiske konferansen i Bern, Sveits i 2008: Ötzi, Schnidi and the Reindeer Hunters: Ice Patch Archeology and Holocene Climate Change.

I 2010 ble den første Frozen Pasts konferansen avholdt på Vitenskapsmuseet i Trondheim. På denne konferansen deltok det ikke bare brearkeologer, men også forskere som arbeider med permafrost på Grønland, frosne funnsteder på fjelltopper i Andes, og med restaurering av bygninger etter polarekspedisjoner i Antarktis.

Den andre konferansen ble arrangert i Whitehorse, Yukon i Canada i 2012. Her var programmet mer konsentrert rundt brearkeologi.

Den tredje konferansen skal nå avholdes i Innbruck i år. Det foreløpige programmet for møtet i Innsbruck 12.-16.oktober 2016 finner du her. Brearkeologien i Oppland vil være representert med tre foredrag:

Lars Pilø, Espen Finstad, Atle Nesje, Julian Martinsen: The Langfonne Ice Patch ‐ Chronological Patterns in Time

Lars Pilø, Espen Finstad, James Barrett: Lendbreen ‐ The History of a Glaciated Mountain Pass

Vivian Wangen: Ice Patches as Hunting Installations for Wild Reindeer 300‐1000 AD ‐ The Use of Scaring Sticks from Archaeological Ice Patch Sites in Oppland Counry, Norway.

Frozen Pasts har foreløpig ikke en egen nettside, men det finnes en Facebookside for nettverket.