Velkommen til ny nettside om brearkeologi

Helt siden vi begynte med brearkeologien i Oppland har vi merket at det er stor interesse for vårt arbeid, både fra media og fra publikum. Det er ikke så rart. Brearkeologien kombinerer spennende arkeologiske funn med vår tids største utfordring – de menneskeskapte klimaendringene. Isen i høyfjellet smelter og ut kommer fantastisk velbevarte arkeologiske funn. Det samme skjer i Alpene og i Nord-Amerika. Det er oppstått en helt ny arkeologisk disiplin – glacial archaeology / brearkeologi, som vekker stor interesse i media.

Arkeologer leter etter funn i ura på Lendbreen etter at isen har smeltet vekk.
Arkeologer leter etter funn i ura på Lendbreen etter at isen har smeltet vekk. Fra venstre: Lars Pilø og Espen Finstad (begge Oppland fylkeskommune), Dag Inge Bakke (Norsk fjellsenter) and Reidar Marstein. Foto: Johan Wildhagen, Palookaville.

Bakgrunnen for de spennende funnene er dyster. Temperaturen på kloden stiger, og for Norge sin del vil dette ifølge prognosene bety at de meste av isen i høyfjellet vil smelte bort i dette århundre. Prosessen er allerede godt i gang, noe vi brearkeologer har sett med egne øyne i felt. Det er lite vi brearkeologer kan gjøre for å stanse den globale oppvarmingen, men vi kan i alle fall prioritere å gjøre alt vi kan for å redde de arkeologiske funnene som smelter ut nå. Hvis vi ikke finner gjenstandene, når de er smeltet ut vil de, og den historie de kunne ha fortalt, gå tapt for godt.

Denne nettsiden er laget for å gi publikum og media muligheten for å følge tettere med på vårt arbeid, og for å gi informasjon om funnene og hva de kan fortelle. Hovedvekten av informasjonen vil dreie seg om brearkeologien i Oppland, men vi kommer også til å følge med på våre kollegers arbeid i Alpene og Nord-Amerika. Vi har lagt særlig vekt på de temaene, som vi av erfaring vet at det er mest interesse for.

Hvis du har spørsmål om brearkeologi, så ta gjerne kontakt.