Rekonstruksjon av kjortelen fra Lendbreen

I 2015 ble det laget et spennende prosjekt rundt en rekonstruksjon av kjortelen fra Lendbreen, under ledelse av Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk Museum. Arbeidet med rekonstruksjon viste at prosessene knyttet til å lage en slik kjortel er svært tidkrevende, og at kjortelen derfor må ha representert en betydelig verdi. Det ble også laget en liten film om prosjektet, som kan ses her.

Kjortelen fra Lendbreen - grunnlaget for rekonstruksjon
Jernalderkjortelen fra Lendbreen etter konservering. Foto: Mårten Teigen, Kulturhistorisk Museum.

Kjortelen ble funnet i overkant av Lendbreen i august 2011. Når den ble funnet var den en klump med sammenkrøllet tekstil. Vi bestemte oss for ikke å prøve å brette den ut i felt, og pakket den heller godt inn. Så gikk transporten inn til Kulturhistorisk museum, først med kløvhest ned i lavlandet og så med bil inn til konserveringslaboratoriet. Her ble tekstilstykket brettet ut, og det viste seg til arkeologenes store glede at det var en hel kjortel. En rask kullstoff14-datering viste at den stammet fra ca. 300 e.Kr. Jernalderkjortelen fra Lendbreen er svært sjeldent funn. Det er kun funnet en håndfull slike plagg i det germanske område nord for Romerriket tidligere. Den nærmeste parallel er kjortelen fra Thorsberg mose i Nord-Schleswig.

Det finnes en god populærvitenskapelig artikkel (med videoer) med utfyllende informasjon om kjortelen fra Lendbreen på nettsiden til Kulturhistorisk museum.

Den vitenskapelige publikasjonen om kjortelen i Antiquity kan leses her.