Skien fra Reinheimen

Skien fra Reinheimen er et av de viktigste arkeologiske funnene som er gjort av det brearkeologiske sikringsprogram i Oppland.

I 2014 var arkeolog Runar Hole fra Lesja ansatt av det brearkeologiske sikringsprogram i Oppland. Oppdraget var å undersøke mulige funnsteder ved isen i Dovre og Lesja. Et av stedene vi hadde mest tro på var en stor isfonn som lå for seg selv i sted i Reinheimen. Da Hole kom dit gjorde han et utrolig funn – en hel ski med binding som åpenbart var svært gammel.

Skien fra Reinheimen
Arkeolog Runar Hole med skien ved funnstedet. Foto: Aud Hole/Oppland fylkeskommune

Et slikt funn var vanskelig å forutse, så Hole hadde ikke med seg utstyr til å kunne ta en hel ski med seg. Han måtte derfor la den ligge i første omgang, men vendte fort tilbake med ordentlig innpakkingsutstyr. Skien ble pakket forsvarlig inn og Hole bar den ut på ryggen ut fra funnstedet og ned til nærmeste vei. Herfra bar det til Norsk Fjellsenter i Lom, og derfra videre til Kulturhistorisk Museum i Oslo. Her ble skien konservert og vitenskapelig undersøkt. Nå holder vi på med en vitenskapelig publikasjon om Reinheimenskien, som vi håper å få gjort ferdig i løpet av 2016.

Nylig har Julian Martinsen skrevet en liten artikkel om skifunnet i Kulturhistorisk museum sin gjenstandskalender.

Reinheimen-skien er utstilt på Norsk Fjellsenter , sammen med mange av det andre brearkeologiske funn fra Oppland.