Er det en gammel slede? – Oppdatert

Vi har nettopp fått glade tekstmeldinger fra feltmannskapet. De har gjort et funn, som ser ut til å være rester av en gammel slede. Spennende! Funnet ble gjort ganske nær stedet hvor en 1300 år gammel ski ble funnet for to år siden. Gjenstanden er knekket i mange biter, men kanskje det går an å sette dem sammen igjen?

En gammel slede
Et fornøyd feltmannskapet med funnet av det som kan være en gammel slede. Foto: Elling Utvik Wammer, Oppland fylkeskommune.

Mannskapet er fortsatt i felt. Vi har kun to lav-oppløste MMS bilder, men det ser da virkelig ut som dette kan være det mannskapet tror?

En gammel slede?
Er dette rester av en gammel slede?

Det er vanskelig å si noe sikkert om alderen på funnet, men det sitter en jernnagle i treet, noe som viser at sleden(?) er fra jernalder eller senere.

Oppdatering fredag 19.august

Sleden, slik den ble funnet.
Dokumentasjonsbilde, som viser sleden slik den ble funnet.

Mannskapet kom ned fra isen i dag, og hadde med seg funnet. Det er virkelig en gammel slede. Funnet er nå fraktet til Norsk Fjellsenter i Lom, som er stedet vi oppbevarer funn, mens feltarbeidet pågår. Restene av sleden er plassert i en kjøledisk i den brearkeologiske utstilling på Fjellsenteret i påvente av at den skal sendes til konservering på Kulturhistorisk Museum. Så da får publikum mulighet til å se funnet en kort stund, før ferden går videre til Oslo.

Sleden på Norsk Fjellsenter
Sleden i kjøledisken på Norsk fjellsenter i Lom