Smeltingen på Lendbreen i 2011. Hovedbilde under vitenskapelige publikasjoner