Andre frosne funn enn de som blir funnet i breer  og isfonner finnes også.

 

Inka-ofringer av barn i Andesfjellene

En rekke frosne funn av mumier av barn har blitt oppdaget på fjelltopper i Andes. De er menneskeoffer fra Inka-tiden, i forbindelse med den såkalte Capacocha seremonien. Her ble mennesker og offergaver sendt til Cuzco, og rituelt innviet. Deretter reiste de til hellige steder, hvor de ble ofret og begravd, deriblant fjelltopper.

Andre frosne funn - et ofret barn barn fra Inka-tiden, funnet på en fjelltopp i Andesfjellene
En 13 år gammel jente fra Inka-tiden, funnet i 1999 i 6700 meters høyde, på toppen av vulkanen Llullaillaco, sammen med to andre, yngre barn. Kilde: NBC News.

Det ble i 2013 skrevet en viktig vitenskapelig artikkel om tre ofrete Inka-barn, som kan leses her. En god populærvitenskapelig bok om emnet er Johan Reinhard 2006: The Ice Maiden: Inca Mummies, Mountain Gods, and Sacred Sites in the Andes. National Geographic.

 

Mumie av et grønlandsk barn
500 år gammel mumie av et lite barn funnet i Qilakitsoq på Grønland. Kilde: http://imgur.com/gallery/lMD4L

 

Mumier på Grønland

Andre frosne funn er mumiene, som ble oppdaget i det avsidesliggende området Qilakitsoq på Grønland i 1972. I alt åtte mumier ble oppdaget. Alle var naturlig mumifisert av de lave temperaturene. De er blitt datert til å være omkring 500 år gamle. Qilakitsoq-mumiene er de eldste kjente funn av mumier og drakter i Arktis.

Du kan lese mer om de grønlandske mumiene i: Hansen, Meldgaard and Nordqvist 1991: The Greenland Mummies. McGill-Queen’s University press.

 

Velbevaret grav fra Pazyryk-kulturen
Gravkammeret i Kurgan Ak Alakha 3, med mumien i kisten. I forgrunnen rester etter seks ofrete hester. Kilde: http://www.woodanatomy.eu/index%2010.htm

 

Begravelsen i gravrøyser i Altai-fjellene

Det finnes en rekke utrolig velbevarte begravelser fra Pazyryk-kulturen i Altay-fjellene i Russland og Mongolia. Gravene er dekket av røyser, såkalte kurgans, som har ført til dannelsen av permafrost nedenunder, og innkapslet gravkamrene i is. Nå er disse frosne gravkamrene truet av smelting pga. den globale oppvarming.

En god presentasjon av disse gravene finnes her: http://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-433-1.pdf