Funnene fra isen er i stor grad konsentrert rundt jakt, transport og bekledning. I fjellpass med is kan man heldig og finne gjenstander som hører dagliglivet til også.

Lendbreen har også gitt fra seg en rekke hverdagslige gjenstander, som neppe hadde noen funksjon i høyfjellet der de ble funnet, men ble tapt underveis på turen.

Et spor etter dagliglivet: En tusen år gammel visp av tre
En visp av tre, funnet på Lendbreen. Omtrent 1000 år gammel. Foto: Vivian Wangen, Kulturhistorisk Museum.

En slik gjenstand er en visp av tre som ble funnet i fjellpasset på Lendbreen i 2011. Det er ikke vanlig at visper har en spiss i den ene enden, så det er mulig at denne gjenstanden er blitt sekundært brukt til noe annet, kanskje en teltplugg? Den er laget av furu og er datert til 1000-1100-tallet.

Spor etter dagliglivet: en liten kniv av jern fra Lendbreen
En liten kniv av jern fra Lendbreen, ca. 1000 år gammel.

En liten kniv med treskaft ble funnet på Lendbreen i 2014. Funn av kniver er også kjent fra to andre isfonner i Oppland, men disse er større og mer solide og sannsynligvis knyttet til slakting i forbindelse med reinsjakt. Den lille kniven fra Lendbreen er for spinkel til dette formålet, men hva den har vært brukt til vet vi ikke. Skaftet er av bjørk, og en prøve av dette er blitt datert med kullstoff-14 metoden til å være ca. 1000 år gammel.

Det er også gjort andre funn som vi ikke kjenner funksjonen til, men som kan høre dagliglivet til. De aller fleste av gjenstandene er av organisk materiale og har ingen eller få paralleller blant tidligere kjente funn fra Norges forhistorie. Dette gjør at funnene er av stor betydning. Det er først når vi kommer opp i middelalderen at vi får et bredere innblikk i den materielle kulturen av organiske materialer. Dette skyldes de gode bevaringsforholdene i kulturlagene i middelalderbyene.