Det Brearkeologiske Sikringsprogrammet i Oppland

Det brearkeologiske sikringsprogram i Oppland er et samarbeid mellom

Oppland fylkeskommune (http://www.oppland.no/) og

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (http://www.khm.uio.no/)

Vi ble for alvor kjent med det store omfanget av arkeologisk materiale ved isen i Oppland høsten 2006. Det ble da jobbet noen år med å sette fokus på tematikken og gjennomføre innledende sikring.

Det brearkeologiske sikringsprogrammet har gitt oss mulighet til en systematisk tilnærming til tematikken, noe som har resultert i at unike funn fra fortiden er sikret og at man har fått en oversikt over de viktigste funnområdene.

Etter feltsesongen i 2015 er det kjent 49 breer og isfonner med gjenstandsfunn i Oppland. Ca. 2000 funn er samlet inn – jaktutstyr, transportutstyr, tekstiler, lær og bekledningsgjenstander. I tillegg til gjenstandsfunnene er det også samlet zoo-arkeologisk materiale (gevir, knokler og møkk). De eldste funnene er 6000 år gamle.