Jaktfunn fra Oppland er av fire typer: piler, buer, spyd og såkalte skremmepinner.

De eldste pilene stammer fra 4000-3700 f.Kr., noe som tilsvarer tidlig yngre steinalder her i Norge. Omtrent 150 piler har blitt funnet. Bevaringsgraden varierer veldig, avhengig av hvor lenge de har vært ute av isen. De best bevarte pilene har fortsatt treskaftet med pilspissen, surringen, beken og styrefjørene intakt.

Pilene fra Oppland følger samme typologiske utviklingen som pilene fra Oppdalsfjella, som du kan lese om her (yngre steinalder), her (bronsealder) og her (jernalder/middelalder).

Jaktfunn av en pil fra vikingtid
En tusen år gammel pil funnet i Jotunheimen i 2014. Den er relativt godt bevart, men mangelen på styrefjær og surring viser at pilen har vært ute av isen tidligere. Foto: Oppland fylkeskommune.

Buer er et sjeldnere funn, og blir som regel funnet i biter, sannsynligvis fordi de knekte under jakta og ble kastet. Vi har funnet én hel bue – 3300 år gammel og laget av alm.

Et sjeldent funn av et spyd fra vikingtiden, komplett med både spydspiss og skaft, kan også stamme fra jakt. Funnet er imidlertid gjort på Lendbreen, og dette funnstedet er også et fjellpass, ikke bare et sted man jaktet. Hvis man brukte spyd under jakta ville disse ikke gå så lett tapt som piler.

Jakfunn av skremmepinner
Et lager av 1500 år gamle skremmepinner funnet i 2011 i kanten av en isfonn på Lomseggen. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Det vanligste jaktfunn fra isen i Oppland er skremmepinner. Dette er stikker av tre, vanligvis rundt en meter lange, med en liten trevimpel, bjørkenever eller lignende festet i toppen. Dette lille objektet i toppen beveget seg i vinden. Reinen prøver å unngå slike bevegelige gjenstander, da de opplever dem som truende. Jegerne satte opp skremmepinner i linjer for å lede reinen bort dit hvor jegerne gjemte seg. Mer enn tusen skremmepinner er funnet ved isen til nå.