Klimaendringer er et stort og komplekst emne, som det er umulig å forklare i detalj på vår brearkeologiside. Et godt sted å lese om klimaendringer og klimavitenskap er: http://climate.nasa.gov/evidence/

Klimaendringer - endringer av CO2-innholder i atmosfæren de siste 400.000 årene.
Endringer i atmosfærens innhold av drivhusgassen CO2 tilbake til 400.000 før nåtid, basert på målinger av iskjerner fra Antarktis og Grønland. De menneskeskapte utslippene av CO2 har brakt oss opp på nivåer, som menneskeheten ikke har opplevd tidligere. Kilde: http://climate.nasa.gov/evidence/

En av grunnene til at det er så stor interesse for de arkeologiske funnene fra isen er forbindelsen til klimaendringene. Det var til og med en mediesak med overskriften: ”Archaeologists Become Unlikely Beneficiaries of Global Warming».

Jorda varmes opp, isen smelter, og arkeologiske funn smelter ut. De siste årene har nedsmeltingen av isen i høyfjellet akselerert, og det blir gjort stadig flere funn fra isen. Etter hvert som isen smelter bakover, blir funnene blir stadig eldre. Imidlertid er sammenhengen mellom isen og de arkeologiske funn komplisert og vanskelig å forstå for forskerne.

Klimaendring de siste 20.000 årene.
Viktige klimaendringer de siste 20.000 årene. Kilde: http://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/HoloceneEvents&NorthGRIP02.jpg

Det er viktig å merke seg at dagens breer og isfonner ikke er rester av den isen som dekket Skandinavia under den siste istiden. Hvis vi går 7000-8000 år tilbake, så var det aller meste av isen på den nordlige halvkulen smeltet bort. Under det såkalte holocene varmeoptimum førte gradvise endringer i jordas kretsløp til varmere somre enn i dag. Så ble det kaldere igjen og nå skulle egentlig jorda langsomt være på vei inn i en ny istid. Menneskeskapte drivhusgasser har i stedet ført til raskt stigende temperaturer.

Bre-isen i høyfjellet begynte å dannes igjen etter det holocene varmeoptimum. Det har imidlertid ikke vært en rettlinjet prosess, siden det er mange naturlige faktorer som påvirker klima i tillegg til jordas kretsløp. Isen har økt eller minket gjennom tiden. Nå hvor jorda varmes opp av menneskeskapte klimagasser, trekker isen seg raskt tilbake.

Klimaendring - avsmeltingen på Storfonne i Jotunheimen
Storfonne i Jotunheimen, Oppland i september 2014. De lyse partier er områder, hvor isen er smeltet bort i løpet av de siste 15 årene. Foto: Lars Pilø, Oppland fylkeskommune.

Klimaprognosene viser at global og regional oppvarming vil føre til en gradvis smelting av all isen i høyfjellet i Skandinavia. Prosessen er allerede godt i gang. De lysgrå områdene som omgir isen i høyfjellet viser tydelig områder hvor isen nylig er smeltet vekk. Smeltingen av breer og isfonner vil føre til alvorlige problemer for mennesker og dyr som er avhengige av dem. For arkeologene vil det føre til at stadig eldre funn dukker opp når den gamle isen fortsetter å smelte bakover i tid.

Klimaendring - Tessa de Roo måler inn en varde ved Lendbreen
Tessa de Roo måler inn en sammenrast varde på ruta opp til Lendbreen i 2015. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Det er lite vi brearkeologer kan gjøre for å stoppe den globale oppvarmingen, men vi kan i alle fall prøve å håndtere konsekvensene så godt vi kan. Målinger viser at smeltingen akselererer. Modellene viser at det meste av isen i det norske høyfjell vil være borte ved utgangen av dette århundre. Når isen smelter, må vi være på pletten for å redde oldsakene som smelter ut av isen. Hvis ikke, vil de gå tapt, sammen med sin historie.