Hvor blir brearkeologiske funn gjort og når ble de første funnene oppdaget? Ismannen Ötzi i 1991 var det første arkeologiske funn fra isen som ble omtalt over hele verden. Imidlertid ble det gjort funn fra isen allerede tidlig på 1900-tallet.

Hvor er de arkeologiske funn fra isen gjort?
Brearkeologiske funnregioner i Nord-Amerika, Alpene og Norge. Størrelsen på sirkelen gir en indikasjon på forskjeller i antall funn. Bakgrunnskart: NASA – endringer i jordens overflatetemperatur fra 1880 til 2005.

Det første kjente funn fra isen var en pil som ble funnet ved en isfonn i Oppdal i Norge i 1914, altså for mer enn 100 år siden. En avisartikkel fra Britisk Columbia fra 1925 forteller også om et pilefunn fra isen.

En 300 år gammel pil, funnet på en isbre i Canada i 1925
En 300 år gammel pil, funnet på en isbre i Canada i 1925. Kilde: Keddie & Nelson 2005. An Arrow from the Tsitsutl Glacier, British Columbia. Canadian Journal of Archaeology 29.

Enda flere funn dukket opp i Oppdal i forbindelse med de varme somre på 1930-tallet, hvor det også kom inn noen få funn fra Oppland. Så roet det seg ned igjen inntil slutten av 1990-tallet, da et stort antall piler, atlatl (kastespyd) og paleozoologisk materiale smeltet ut av isen i Yukon i Canada. Ganske raskt ble tilsvarende, men færre funn rapportert fra North-West Territories, British Columbia, Alaska og Rocky Mountains. I 2006 førte en dramatisk nedsmelting i Norge til en eksplosjonsaktig økning av funnene her.

Jan Stokstad holder en pilspiss av bein
Jan Stokstad holder en pilspiss av bein, funnet under den store avsmeltingen i 2006. Pilspissen er flere tusen år gammel. Foto: Ragnar Bjørnstad, Oppland fylkeskommune.

Det ble gjort noen funn fra isen i Norge i andre halvpart av 1900-tallet, men situasjonen endret seg dramatisk først i 2006. Dette året var det en lang og varm høst, noe som førte til sterk nedsmelting av isen. Hundrevis av funn smeltet ut av isen i Oppland denne høsten. Siden den gang har isen i høyfjellet i Oppland smeltet i 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 og 2014. Mer enn 2000 arkeologiske funn er nå blitt samlet inn bare i Oppland, noe som gjør fylket til det mest funnrike områder for isfunn i hele verden. Oppdal har også opplevd smelting og mange nye funn. Nylig er det også begynt å dukke opp funn fra isen i andre norske fjellområder i Sør-Norge.

Artikkel i Science om brearkeologien
Artikkel i Science om brearkeologien, med avbildning av den 3400 år gamle hudskoen fra Kvitingskjølen i Lom. Kilde: http://science.sciencemag.org/content/346/6206/157.full

Mens Norge har opplevd gjentatt smelting av gammel is i det 21.århundre, har det i deler av Nord-Amerika akkumulert seg mer snø på fonnene i de siste årene. Det har sannsynligvis bakgrunn i økt nedbør om vinteren, og har gitt våre kolleger i Canada mulighet for å puste ut etter den alvorlige nedsmeltingen på slutten av 1990-tallet. I det lange løp vil imidlertid nedsmeltingen vende tilbake her også, etter hvert som den globale oppvarmingen fortsetter. I mellomtiden er Norge Ground Zero for brearkeologien, slik Science skrev i 2014. Hvor og når vil de neste funnene fra isen dukke opp?