Noen av de mest spennende brearkeologiske funn er rester etter bekledning – klær og sko. Slike funn blir omtrent uten unntak funnet i fjellpass, ikke på jaktlokaliteter. Noen ganger er dette ødelagte gjenstander som for eksempel hudsko, som nok hadde gjort sin nytte. Andre ganger er det hele plagg, som er lagt igjen, og dette er mer gåtefullt. Hvorfor legge igjen fullt brukbare klesplagg? Slike er funnet både i Alpene og i Norge. En teori er at dette er bekledning som er blitt lagt igjen, fordi mennesker er blitt nedkjølte, såkalt hypotermi. I siste fase av slik nedkjøling kan mennesker føle en intens varme og begynne å kle av seg. Kan klesplaggene stamme fra mennesker som har fryst i hjel i fjellet?

Bekledning - arkeologene finner en jernalderkjortel på Lendbreen
Elling Utvik Wammer (Oppland fylkeskommune) og Vivian Wangen (Kulturhistorisk Museum) i ferd med å pakke inn kjortelen fra jernalder, som ble funnet ved Lendbreen i 2011. Foto: Julian Martinsen, Oppland fylkeskommune.

To hele bekledningsgjenstander er funnet i Oppland, begge på Lendbreen. Den ene er en komplett kjortel fra ca. 300 e.Kr., mens den andre er en komplett vott fra ca. 1000 e.Kr. Begge er veldig sjeldne funn.

Bekledning - jernalderkjortelen på Lendbreen etter konservering
Jernalderkjortelen fra Lendbreen etter konservering. Foto: Mårten Teigen, Kulturhistorisk Museum.

Kjortelen ble funnet i overkant av Lendbreen i august 2011. Når den ble funnet, var den en klump med sammenkrøllet tekstil. Vi bestemte oss for ikke å prøve å brette den ut i felt, og pakket den heller godt inn. Så gikk transporten inn til Kulturhistorisk museum, først med kløvhest ned i lavlandet og så med bil inn til konserveringslaboratoriet. Her ble tekstilstykket brettet ut, og det viste seg at det var en hel kjortel. En  kullstoff14-datering viste at den stammet fra ca. 300 e.Kr. Jernalderkjortelen fra Lendbreen er svært sjeldent funn av bekledning, og er publisert i tidsskriftet Antiquity. Det er også laget en film om rekonstruksjonen av kjortelen.

Bekledning - Vott fra vikingtid funnet på Lendbreen
En vevd viking-vott fra Lendbreen. Foto: Johan Wildhagen/Palookaville.

Samme år som kjortelen ble funnet, ble det også oppdaget en vevd vott ved Lendbreen, ikke så langt fra kjortelen. Vi lurte på om kjortelen og votten kunne ha en sammenheng, men dateringen av votten viste at den var fra vikingtid, ca. 1100 år gammel.

Mer enn 70 biter av tekstil er dessuten funnet ved isen i Oppland. Disse ser ut til å være avklipp eller rett og slett kluter. De hadde nådd veis ende som klesplagg og ble gjenbrukt for flere ulike formål.

Bekledning - en hudsko fra eldre bronsealder, funnet på Kvitingskjølen
Hudskoen fra eldre bronsealder, funnet på Kvitingskjølen i 2006 av Reidar Marstein. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk Museum

Skinnsko eller fragmenter av slike er funnet ved tre isfonner. Det var faktisk funnet av en 3400 år gamle hudsko ved en isfonn i 2006 som var startskuddet for arbeidet med isfunnene i Oppland. Dette funnet kan du lese om i en artikkel i Viking.

Typisk for hudskoene er at de er laget av ugarvet lær og har hårsiden vendt ut. Det kan kanskje virke ulogisk, men hudskoene var nok særlig i bruk i forbindelse med kryssing av isen, og da ga hårsiden et bedre grep på snøen.

Bekledning - en hudsko fra vikingtid, funnet på Lendbreen
Tusen år gammel hudsko fra vikingtid, funnet på Lendbreen i 2011. Foto: Vivian Wangen, Kulturhistorisk Museum.

Det er gjort en rekke funn av hudsko på Lendbreen. De fleste av disse er bare biter av sko og er sikkert blitt kassert og etterlatt. Det fineste skofunnet er en hel skinnsko fra ca. 1000 e.Kr. .