Partnere

Meteorologisk Institutt: http://met.no/

Norges vassdrags- og energidirektorat: https://www.nve.no/

Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitet i Bergen: http://www.bjerknes.uib.no/

Gjøvik Høgskole, NTNU: http://www.ntnu.no/studier/alle?location=Gj%C3%B8vik

Norsk fjellsenter (http://www.norskfjellsenter.no//Mimisbrunnr klimapark (http://klimapark2469.no/)

 

Sponsorer

Klima- og miljødepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/

Riksantikvaren: http://www.riksantikvaren.no/

Oppland fylkeskommune: http://www.oppland.no/

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo: http://www.khm.uio.no/

Norsk fjellsenter (http://www.norskfjellsenter.no//Mimisbrunnr klimapark (http://klimapark2469.no/)