Det å være brearkeolog må være en av verdens beste jobber! Vi får mange forespørsler fra kolleger og historieinteresserte, som har lyst til å være med på vårt feltarbeid. Det er ikke så underlig – funnene er utrolige, naturen er vakker, og man får følelsen av å være på en ekspedisjon, noe som ikke er så vanlig på alminnelig feltarbeid. Imidlertid er det sjelden vi takker ja til frivillige i Oppland, og det er det gode grunner til. Feltarbeidet er veldig væravhengig og ikke ufarlig.

Feltarbeid foregår vanligvis i et tidsvindu fra midten av august til midten av september hvert år. Vi kan ikke starte for tidlig, for da vil mye av snøen fra forrige vinter fortsatt ligge igjen og dekke den gamle isen. Å begynne for sent er også risikabelt, siden vinterens første snø kan komme, og dermed kan feltsesongen være slutt før vi har begynt. Det ville ikke vært særlig moro, hvis man hadde kommet tilreisende fra f.eks. USA for å delta som frivillig.

Feltarbeid - kløvhester i basecamp ved Lendbreen
Jakop har nettopp ankommet basecamp med sine kløvhester. Hver hest kan ta opp til 100 kg. Lendbreen 2011.

Å komme seg opp til isen kan være ganske hardt. Det blir mange høydemeter med tunge ryggsekker, så man må være i god fysisk form for å kunne delta på feltarbeidet. Vi benytter kløvhester når det er mulig.

Feltarbeid - systematisk registrering ved Lendbreen
Systematisk registrering langs overkanten av Lendbreen i 2011. Fra venstre Espen Finstad (Oppland fylkeskommune/OFK), Dag Inge Bakke (Norsk fjellmuseum), Reidar Marstein, Elling Utvik Wammer, Lars Pilø (alle OFK) og Jostein Bergstøl (Kulturhistorisk Museum). Foto: Johan Wildhagen/Palookaville.

Vi arbeider vanligvis lange dager når vi er i felt, og prøver å bruke alt tilgjengelig dagslys. Områder langs kanten av isen registreres systematisk med en tett manngard. Funn blir målt inn og samlet opp.

Feltarbeid - snøvær på Lendbreen i august 2013
Basecamp ved Lendbreen, august 2013.

Snøfall kan skje når som helst underveis i feltarbeidet. Noen ganger kan vi bare sette på kaffekjelen og vente noen timer til snøen er smeltet. Andre ganger må vi sitte i teltene i dagevis, hvis snøfallet er kraftig.

Det er ikke ufarlig å jobbe ved isen og vi legger derfor stor vekt på sikkerhet. Vi prøver å unngå å havne i situasjoner som kan være farlige, f.eks. går vi ikke på isen uten stegjern. Vi er forsiktige i ura, særlig når den er bratt. Når været er dårlig blir vi i leiren. I 2012 blåste to telt ned i sterk vind i basecampen ved Lendbreen, men våre spesialtelt fra RedFox tålte forholdene og holdt oss trygge til vinden la seg igjen.

Feltarbeid - feltmannskapet ved de brearkeologiske undersøkelser i Oppland i 2014.
Deltakere på det brearkeologiske feltarbeid i Oppland i 2014. Fra venstre: James Barrett (University of Cambridge), Espen Finstad (Oppland fylkeskommune/OFK), Lars Pilø (OFK), Julian Martinsen (Kulturhistorisk Museum), Tessa de Roo, Runar Leifsson og Elling Utvik Wammer (alle OFK).

Men, selv med alt dette i mente: Når været er bra, er det ikke noe bedre sted å være arkeolog enn i høyfjellet! Vi har laget en film om vårt arbeid: