Funnsteder ved isen, som har sammenheng med ferdsel, gir et mye bredere spekter av funn enn rene jaktlokaliteter. Funn knyttet til ferdsel kan være spor etter selve ferdselen, men også gjenstander folk har mistet eller kastet under transporten.

Ferdsel - fjellpasset på Lendbreen
Arkeologer på arbeid i fjellpasset på Lendbreen i 2011. Fra venstre: Jostein Bergstøl, Kulturhistorisk Museum, Elling Utvik Wammer og Julian Martinsen, begge Oppland fylkeskommune.

Gjenstander knyttet til ferdsel over fjellpass er særlig funnet i Alpene, som til gjengjeld ikke har mange funn fra jakt. I Nord-Europa stammer funnene fra isen i hovedsak fra jakt, men det finnes ett unntak – fjellpasset ved Lendbreen i Oppland, som har gitt fra seg hundrevis av funn knyttet til ferdsel. De vanligste funnene er hestesko fra middelalderen, tekstiler, sko og rester av vidjefletting (fra 1300-1600 e.Kr.). Det er også funnet en del av et høvre.

Ferdsel - hestesko av jern fra middelalderen
Middelaldersk hestesko, funnet på Lendbreen i 2015. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Mer enn 20 hestesko er funnet på Lendbreen. Hestesko kom i bruk i Norge på 1000-tallet, og har endret form gjennom tiden, slik at de plasseres tidsmessig. De aller fleste hestesko som er funnet på Lendbreen er fra middelalderen.

 

Ferdsel - Arkeolog Wammer holder et kranie av en 300 år gammel hest
Elling Utvik Wammer holder kraniet av en hest som døde under kryssing av Lendbreen for ca. 300 år siden. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Knokler fra to kløvhester er oppdaget på Lendbreen. Den eldste, hvor kun en del av en underkjeve var bevart, er blitt datert til ca. 500 e.Kr. Den andre, hvor både kraniet og bekkenpartiet var bevart, er blitt datert til ca. 1700 e. Kr.

Ferdsel - rester 1000 år gammel hestemøkk i fjellpasset på Lendbreen
Tusen år gammel hestemøkk i fjellpasset på Lendbreen.

Det var også bevart mye hestemøkk i isen i fjellpasset på Lendbreen. Flere dateringer av møkka viser at den er mellom 800 og 1200 år gammel.

Ferdsel - en del av en slede funnet på Lendbreen
En «tång», funnet på Lendbreen i 2011. Den blir holdt av Vivian Wangen, Kulturhistorisk Museum. Til høyre Julian Martinsen, Oppland fylkeskommune. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

En spesiell type funn fra Lendbreen ser ut som en gigantisk sprettert. En av disse er blitt datert til ca. 400 e.Kr. Interessant nok ble slike gjenstander brukt lokalt helt frem til 1950-tallet. De blir kalt for tång, og ble brukt til å klemme fast lasset på høysleder. Dette er en klar indikasjon på at mennesker også krysset fjellene om vinteren.

Ferdsel - en vandrestav med runeinnskrift
Runeinnskrift på en vandrestav fra 1000-tallet. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk Museum

Vandrestaver er funnet flere steder ved isen. De er som regel brukket, men noen få er hele. På en av de brukne vandrestavene fra Lendbreen er det funnet en runeinnskrift. Staven er datert til 1000-tallet.

I 2012 var en journalist på besøk under feltarbeidet på Lendbreen. Hans artikkel kan leses her.