Journal of Glacial Archaeology, vol. 2

Arkeologene som jobber med frossen fortid har et eget tidsskrift som heter «Journal of Glacial Archaeology». Det kom ut første gang i 2014, og inneholdt artikler om bl.a. bronsealderpiler fra Oppdal og inkamummier av ofrete barn på fjelltopper i Andes. Nå er andre utgave ute. Her er det spennende artikler fra Norge, Sveits og USA.

Innholdsfortegnelsen for Journal of Glacial Archaeology, vol. 2
Innholdsfortegnelsen for Journal of Glacial Archaeology, vol. 2

Arkeologer fra Bergen skriver om funnet av det som sannsynligvis er en jernalderslede ved Vosseskavlen.  Samme isfonna har tidligere også gitt fra seg to ski fra middelalderen.

Det kan ofte være vanskelig å vite, hvordan man skal forstå funnene som gjøres ved eller i isen. Den norske arkeologen Julian Martinsen, som også er involvert i brearkeologien i Oppland,  skriver om hvordan naturlige prosesser i isfonnene kan påvirke hvilke funn arkeologene gjør.

Det er to artikler om fjellpass i Sveits. Den ene artikkelen tar for seg et forskningsprosjekt som undersøker hvordan man kan lokalisere viktige fjellpass v.h.a. computerbaserte terrenganalyser. Den andre artikkelen beskriver den nye undersøkelsen av menneskeknoklene fra tidlig 1600-tall, som ble funnet i Theodulpasset i Wallis på 1980- og 90-tallet.

Den siste artikkelen er om et nytt prosjekt som leter etter funn i isen i Teton Mountains i Wyoming, USA.

Artiklene kan lastes ned her: https://journals.equinoxpub.com/index.php/JGA/issue/view/2138