Pilenes iskalde grav

Vi er tilbake på kontoret på Lillehammer etter en ukes fantastisk feltarbeid på vår favoritt funnsted i Jotunheimen. Denne lokaliteten slutter aldri å overraske. Antallet piler her er helt utrolig. Dette må være verdensrekord for arkeologiske funnsteder ved isen.

One thousand year old arrows
 En tusen år gammel pil, slik den ble funnet i ura foran isen. Foto: Oppland fylkeskommune.

De første pilene ble funnet her i 2006, men det var ikke noen mulighet for systematisk feltarbeid før 2014, et år hvor det skjedde en betydelig nedsmelting av fonna.

The site from the air
Funnstedet sett fra lufta i september 2014. Gammel, lagdelt is er synlig i den nederste isfonn og i den nedre del av den øverste fonn. De lysgrå arealene er områder, hvor isen har smeltet nylig. Basecamp i 2016 lå ved den nedre, høyre kant på den øvre fonna. Foto: Lars Pilø, Oppland fylkeskommune.

Gammel, skitten is smeltet frem, og det er alltid et tegn på at arkeologiske funn kan smelte ut. Og det var faktisk det som skjedde. Den systematiske registrering økte antall piler og enkeltfundne pilspisser til 59, et bemerkelsesverdig høyt tall. Innen vi ble ferdig med å samle inn pilene, ble arbeidet brått stoppet av en snøstorm.

The basecamp in snow, late August 2014.
Basecampen i snø, august 2014. Foto: Oppland fylkeskommune.

Etter to års pause vendte vi tilbake til funnstedet igjen sist uke og fortsatte registreringen, som stoppet så brått i 2014. Denne gang var det mulig for publikum å følge feltarbeidet gjennom vår Facebook side. Vi fant ytterligere 14 piler (i tillegg til andre funn), noe som økte det samlede antall piler til utrolige 73. Dette er det høyeste antall piler fra ett funnsted ved isen globalt. Pilene daterer seg fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder for 6000 år siden, og frem til middelalderen (inntil 1536).

Front end of a composite arrow, dating to c. AD 800.
Fremre del av en sammensatt pil, datert til ca. 800 e.Kr. Pilspissen er av den såkalte fuglepil-typen, en type som ved eksperimentell arkeologi har vist seg å være veldig effektiv til reinsjakt. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Følg med når Elling flytter en stein som dekker over en av de mange pilene:

17 av pilene er fra steinalderen, det vil si at de er mer enn 3800 år gamle. Her får Julian seg en overraskelse:

Noen av pilene var i ferd med å falle helt fra hverandre, da de ble funnet.

Arrows
Til venstre: Fremre del av en pil, hvor den tunge pilspissen har falt av, og surringen er i ferd med å lide samme skjebne. Til høyre: Bakre del av et pileskaft med strenghakket, hvor tråden som har holdt fast styrefjørene så vidt henger fast. Begge piler er mer enn tusen år gamle. Foto: Oppland fylkeskommune.

Feltarbeidet sluttet også brått denne gangen, fordi kraftig regn og en innkommende storm tvang oss til å rigge ned leiren og søke tilflukt i et lavereligggende område. Dette er ikke uflaks, men en vanlig del av brearkeologien.

We kommer til å fortsette å følge med på smeltingen på dette funnsted utover høsten for å se om det dukker opp gammel is igjen. Hvis det skjer kan det være at isen vil slippe nye pileskaft fri fra deres iskalde grav.

Documentation of an arrow found between large rocks
Dokumentasjon av en pil (såvidt synlig over målestokken), funnet mellom store stein. Foto: Espen Finstad, Oppland fylkeskommune.

Hvis det blir mer feltarbeid i år, så kommer vi til å bringe oppdatert informasjon.