Som del av en gjenstand som nok hører dagliglivet til